ANOMALI

SPRÅKLÄRA berör språkets betydelse. Frågor som: "vad är liv?", "vad är kunskap?" leder till svar som bara kan vara provisoriska. Människor har också kallat de här och liknande frågor för "eviga" eftersom de saknar bestämda svar och tydligen alltid kommer att göra det. Är då provisorier allt vi har? Måste vi stanna där för alltid? Kanske inte. Jag tänker mig att vetandet (språket) är provisoriskt, varandet inte. För att verkligen veta och inte bara ha ett provisoriskt vetande måste vi alltså vara ordet, vara vårt vetande.

Intresserad?

FILOSOFINS FÖDELSE är ett försvar för filosofin och en uppmaning till eget tänkande. Den är också en uppgörelse med det bokstavliga, kategoriska, statiska och opersonliga betraktandet av tillvaron, alltså med det textuella förnuftet. Kan det vara så att man under flera tusen år i själva verket tänkt åt fel håll? Sitter kanske moderna föreställningar, såväl radikala, som konservativa och vetenskapliga, ännu fast i ett oriktigt tankemönster? Vad är överhuvudtaget detta att föreställa sig, att göra sig bilder av världen? är det kanske så att filosofi egentligen är enkelt?

Intresserad?

DEN ANDRA INFERNOKRISEN följer Strindberg som härjad av år och motgångar utkämpar sin sista strid med Harriet Bosse, sitt barns mor, och förlorar. Ju djupare han sjunker, desto högre måste han, sin natur likmätigt, stiga, som dramatiker och vetenskapsman och vägvisare i tidens stora frågor.

Intresserad?

DEN FÖRVANDLADE MESSIAS Den förvandlade Messias kan ses som en fortsättning på och en fördjupning av Jesus Barabbas, där Söderberg i skönlitterär form presenterar tesen att Jesus Kristus och Jesus Barabbas var en och samma person. Den förvandlade Messias håller hög vetenskaplig kvalité. I belysning av senare forskning i ämnet kan man naturligtvis ge Hjalmar Söderberg både beröm och kritik för hans undersökning och slutsatser men ämnet som behandlas är fortsatt aktuellt. Vad är den historiska sanningen om Jesus och vad är kristendomens mytskapande omtolkningar som förvandlat personen Jesus till den evangeliske Jesus?

Intresserad?

Webb och design: Lars Oldenburg