Bild: Lars Oldenburg. På väg: illustration  
 
text ljud bild manus ?
 
  anomali: bokförlaget anomali ekonomisk förening

Böcker:


Gunnar Odhner
Darwins ofullständiga idé
Pris: 120 kr
Mer information
Gunnar Odhner
Ingenting är fördolt
Pris: 120 kr
Mer information
Yngve Kant
Den andra Infernokrisen
Pris: 130 kr
Mer information
Johan Argus
Filosofins födelse
Pris: 120 kr
Mer information
Lovisa Henoch & Lotta Oudhuis
Expeditionis planeta Teitus
Pris: 350 kr
Mer information
Lars Oldenburg
Filosofiska anteckningar
112 sid. Pris: 90 kr
Mer information
8 Filosofiska texter
128 sid. Pris: 90 kr
Mer information
Hjalmar Söderberg
Den förvandlade Messias
230 sid. Pris: 140 kr
Mer information

?

Vi startade Anomali med det främsta syftet att ge ut böcker med inriktning på tidigare outgiven svenskspråkig filosofisk litteratur. I grunden fanns också tanken att Anomali ska verka med en bredare bas såväl när det gäller utgivning som möjliga arrangemang. Vi är fyra olika personer med vitt skilda intresseområden och personligheter. Vår verksamhet kommer naturligtvis att spegla detta smått triviala faktum men även genomsyras av de värderingar vi trots allt har gemensamma.

Inför arbetet med vår antologi tryckte vi upp ett litet häfte där vi försökte ge uttryck för de tankar och värderingar som ligger till grund för Anomali och vår planerade utgivning: anomali.pdf

Vill du komma i kontakt med oss går det utmärkt via e-post:

Vill du få information om kommande projekt inom Anomali kan besöka och bli medlem i vår Facebook-grupp. Som medlem får du information inför boksläpp och andra arrangemang.
http://www.facebook.com/group.php?gid=5844685652