Bild: Lars Oldenburg. På väg: illustration  
 
text ljud bild manus ?
 
  anomali: bokförlaget anomali ekonomisk förening

Böcker:


Gunnar Odhner
Darwins ofullständiga idé
Pris: 120 kr
Mer information
Gunnar Odhner
Ingenting är fördolt
Pris: 120 kr
Mer information
Yngve Kant
Den andra Infernokrisen
Pris: 130 kr
Mer information
Johan Argus
Filosofins födelse
Pris: 120 kr
Mer information
Lovisa Henoch & Lotta Oudhuis
Expeditionis planeta Teitus
Pris: 350 kr
Mer information
Lars Oldenburg
Filosofiska anteckningar
112 sid. Pris: 90 kr
Mer information
8 Filosofiska texter
128 sid. Pris: 90 kr
Mer information
Hjalmar Söderberg
Den förvandlade Messias
230 sid. Pris: 140 kr
Mer information

bild

Bilderna ni ser högst upp på sidan är en del av ett galleri där det visas bilder som dels kan fungera som illustrationer och dels kan stå för sig själva.

Personligen har jag alltid fascinerats av begränsningar. Den optimala tekniska utrustningen blir gärna ett hinder. Dyr att införskaffa och resultatet blir opersonligt i sin perfektion. Bättre då att försöka se vad man kan åstadkomma med enklare medel. Leka med och utforska teknikens brister.

Att det inte sker oftare, att man nöjer sig med det enkla, tror jag har att göra med att konstnärer av olika slag försöker motivera det de gör med skicklighet; att de behärkar sitt hantverk och sin tekniska utrustning. Deras konst, deras existens, status och betalning motiveras genom övervunna svårigheter - ungefär som om de var bergsbestigare, idrottare eller konstruktörer.

För min egen del har konst ett helt annat värde, en helt annan mer svårfångad grund i mötet mellan konstnär och betraktare. Enligt mig kan man aldrig klandra en konstnär för bristande skicklighet men väl för bristande kommunikationsförmåga - en oförmåga som likväl kan gälla betraktaren.

Alla bilderna är tagna med min mobilkamera.

Lars Oldenburg

(Bildmaterialet är ännu så länge enbart anpassat efter Windows gammavärde. Detta gör att ni som använder Mac ser en mycket blekare bild men en lösning på detta kommer snart.)