Bild: Lars Oldenburg. På väg: illustration  
 
text ljud bild manus ?
 
  anomali: bokf�rlaget anomali ekonomisk f�reningDarwins ofullständiga idé

Vetenskapens försök att inlemma människan i naturen har gått ut på att göra människan mer djurlik och djuren mer människolika.

I boken Människans härkomst från början av 1870-talet räknar Darwin upp i stort sett alla mänskliga egenskaper och försöker visa att de finns också hos djuren. Han talar till exempel om att hundar har humor, vilket lusten att jaga pinnar visar.

Sådana, och andra liknande exempel, är förstås inte övertygande. En hel värld gick ändå så småningom i hans fotspår.

Gunnar Odhner menar att evolutionen har varit smartare än så, till och med smartare än Darwin själv och alla hans anhängare. Fram till människan var alla varelser en självklar del av naturen. Man kan säga att de var svaret på en fråga miljön ställde. Men vi är något annat. Vi är svaret på en fråga vi själva ställer.

Det betyder att evolutionen tog en ny väg med oss. Men också att vi inte är produkter av evolutionen. Vi är den.

Limbundet mjukband
Format: 130x210 mm. Sidantal: 206
ISBN: 978-91-976331-7-8
Pris: 120 kr styck + porto   25 kr

Beställning:
Anvisningar

1. Fyll i formuläret (alla fält måste fyllas i)

2. Tryck på beställ (tryck ej flera ggr)

3. Du får ett bekräftelsemeddelande på skärmen.

4. Vi skickar din beställning tillsammans med inbetalningskort.

OBS! Om du beställer två eller fler exemplar betalar du fortfarande bara 25 kr i porto