Bild: Lars Oldenburg. På väg: illustration  
 
text ljud bild manus ?
 
  anomali: bokf�rlaget anomali ekonomisk f�reningIngenting är fördolt

Förlaget Anomali fortsätter sin utgivning av samtida svensk filosofisk litteratur av icke-akademisk karaktär med Gunnar Odhners Ingenting är fördolt.

I Ingenting är fördolt visar Gunnar Odhner hur primitiv och otillräcklig den nuvarande synen på språket är, även bland språkforskare som Chomsky och Pinker. Språket är inte något sekundärt och bristfälligt som klistras på en redan befintlig verklighet, utan något som tillhör denna verklighet i mycket högre grad än så.

I boken kritiseras även "bortom-läror", dvs religioner, och "hitom-läror" dvs vetenskap och forskning, för att vara ofullständiga och vilseledande.

Varför försöker vi då förstå världen religiöst eller vetenskapligt, när resultatet blir missvisande? Författaren menar att det hör ihop med att vi lever i ett ojämlikt samhälle. Samhället är praktiken och språket teorin. Är praktiken ofullständig och deformerad måste teorin med nödvändighet vara det också. Det gäller att upptäcka detta samband. Gör man det inte kommer alla samhällsförändringar att leda till nya problem, liksom alla teoribildningar. Man ska alltså inte tro att det någonstans finns en frizon, t ex litteraturen, varifrån man kan förstå och angripa världen. Man måste se språkets beroende av samhället och samhällets beroende av språket.

Limbundet mjukband
Format: 130x210 mm. Sidantal: 186
ISBN: 978-91-976331-6-1
Pris: 120 kr styck + porto   25 kr

Beställning:
Anvisningar

1. Fyll i formuläret (alla fält måste fyllas i)

2. Tryck på beställ (tryck ej flera ggr)

3. Du får ett bekräftelsemeddelande på skärmen.

4. Vi skickar din beställning tillsammans med inbetalningskort.

OBS! Om du beställer två eller fler exemplar betalar du fortfarande bara 25 kr i porto