Bild: Lars Oldenburg. På väg: illustration  
 
text ljud bild manus ?
 
  anomali: bokförlaget anomali ekonomisk förening

Böcker:


Gunnar Odhner
Darwins ofullständiga idé
Pris: 120 kr
Mer information
Gunnar Odhner
Ingenting är fördolt
Pris: 120 kr
Mer information
Yngve Kant
Den andra Infernokrisen
Pris: 130 kr
Mer information
Johan Argus
Filosofins födelse
Pris: 120 kr
Mer information
Lovisa Henoch & Lotta Oudhuis
Expeditionis planeta Teitus
Pris: 350 kr
Mer information
Lars Oldenburg
Filosofiska anteckningar
112 sid. Pris: 90 kr
Mer information
8 Filosofiska texter
128 sid. Pris: 90 kr
Mer information
Hjalmar Söderberg
Den förvandlade Messias
230 sid. Pris: 140 kr
Mer information

text

Darwins ofullständiga idé - Gunnar Odhner
Gunnar Odhner har kommit ut med en ny bok som från en vetenskapskritisk ståndpunkt berör utvecklingsläran och det vi brukar kalla miljöhotet.

Gunnar Odhner menar att evolutionen har varit smartare än Darwin själv och alla hans anhängare. Fram till människan var alla varelser en självklar del av naturen. Man kan säga att de var svaret på en fråga miljön ställde. Men vi är något annat. Vi är svaret på en fråga vi själva ställer.

Ingenting är fördolt - Gunnar Odhner
Förlaget Anomali fortsätter sin utgivning av samtida svensk filosofisk litteratur av icke-akademisk karaktär med Gunnar Odhners Ingenting är fördolt.

I Ingenting är fördolt visar Gunnar Odhner hur primitiv och otillräcklig den nuvarande synen på språket är, även bland språkforskare som Chomsky och Pinker. Språket är inte något sekundärt och bristfälligt som klistras på en redan befintlig verklighet, utan något som tillhör denna verklighet i mycket högre grad än så.

Ny bok av Yngve Kant
Förlaget Anomali firar strindbergsåret genom att ge ut Yngve Kants närgångna essä om Strindbergs andra infernokris.

Härjad av år och motgångar utkämpar Strindberg sin sista strid med Harriet Bosse, sitt barns mor, och förlorar. Ju djupare han sjunker, desto högre måste han, sin natur likmätigt, stiga, som dramatiker och vetenskapsman och vägvisare i tidens stora frågor.

Filosofins födelse
Filosofins födelse är ett försvar för filosofin och en uppmaning till eget tänkande. Den är också en uppgörelse med det bokstavliga, kategoriska, statiska och opersonliga betraktandet av tillvaron, alltså med det textuella förnuftet. Kan det vara så att man under flera tusen år i själva verket tänkt åt fel håll? Sitter kanske moderna föreställningar, såväl radikala, som konservativa och vetenskapliga, ännu fast i ett oriktigt tankemönster? Vad är överhuvudtaget detta att föreställa sig, att göra sig bilder av världen? är det kanske så att filosofi egentligen är enkelt?

Recension i Tidningen Kulturen av Lars-Göran Söderberg: Kritik av det textuella förnuftet.

Expeditionis planeta Teitus
Den 25 april 2010 upphittas en igenspikad trälåda med en mängd dokument och föremål från vetenskapsmannen Fabian Aulins eftermäle på familjegården i Uggelbo. Lådan innehöll dagboksanteckningar, ritningar, tidningsartiklar, kartor, illustrationer och gamla ljudupptagningar som alla berättar historien om en märklig händelse 1906.

Jonas Thente recenserar i DN och SVD Kultur och Clas Svahns blogg och GP Kultur.

Fabian Aulins samlade handlingar fördes efter upptäckten till landsarkivet i Härnösand och ordnades och förtecknades där. Delar av dokumenten ges nu ut för att berätta om den märkliga och första rymdexpeditionen någonsin.

Boken finns även att köpa hos Rönnells Antikvariat, SF-bokhandeln i Stockholm och Papercut.

Filosofiska Anteckningar
Bokens utgångspunkt är en kritik av dagens akademiska filosofi och humanistiska vetenskap. Lars Oldenburg pekar på en alternativ väg mellan försök att inom humaniora härma naturvetenskapens välavgränsade sanningar och det postmoderna förkastandet av objektiviteten. Sanning finns, världen är klar och redig. De filosofiska och vetenskapliga problem vi ser skapar vi själva genom orimlig tillämpning av våra instrument för tolkning.

Den förvandlade Messias recenseras
Läs Simon Sorgenfreis recension i Tidningen Kulturen från den 20 januari http://www.tidningenkulturen.se