Manus

Det går bra att skicka manus till oss men vår utgivningstakt är inte så hög och vi har inte alltid möjlighet att inom rimlig tid läsa, begrunda och svara. Därför kan vi inte lova att svara men vi gör så klart vårt bästa.

Främst söker vi efter manus med filosofisk, humanistisk inriktning men vi är även intresserade av andra genrer, speciellt av det som faller utanför de förväntade ramarna.

Skicka ditt alster till post@anomali.se

Webb och design: Lars Elizondo